Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Súčasnosť

Podhorská dedina s radovou zástavbou v údolí Jedľovského potoka sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska iba 3 km od okresného mestaSvidník.Okoliu dominujú kopce Rohuľa (596 m.n.m.) a Kalinec, neďaleká Makovica a Čierna hora, známe turistické trasy. Na vrchole je vybudovaná drevená vyhliadková veža. Celý kataster obce patrí do povodia Jedľovského potoka. Je jedným z menších ľavostranných prítokov Ondavy. Veľkosť rybníka s chovom pstruha dúhového má výmeru 0,22 ha.Nachádzajú sa pri ňom dve neveľké drevené stavby určené na oddych a rekreáciu. Pri cintoríne dominujú - vynikajú dva obrovské duby, väčší má okolo 395 cm, druhý len o niečo menej !
Živočíšstvo: Stručný prehľad druhov európskeho významu: užovka stromová. Národného významu: salamandra škvrnitá, vretenica obyčajná. Z vtáctva je to jastrab krahulec, myšiak hôrny, sova lesná, lastovička domová, sýkorka belasá, škovránok poľný. Z cicavcov sú: jeleň,srnec hôrny, diviak, vlk, rys ostrovid, kuna hôrna a mnoho ďalších typických pre tento hornatý kraj.
Letisko - nad obcou je vybudovaná pristávacia dráha (1200 x 30 m)pre menšie lietadlá.
Záhradkárska osada Jedľovka - prímestská záhradkárska osada mesta Svidník umiestnená na pravom svahu Jadlovky v južnej časti chotára.Tvorí ju 45 chát. Životné prostredie je len málo narušené ľudskými zásahmi a dosahuje vysokú kvalitu. Poskytuje pestrú mozaiku prírodných krás a historického bohatstva, čo v budúcnosti naznačuje perspektívny rozvoj agroturistiky a vidieckeho turizmu. Je nesporné, že od najstarších čias bolo toto územie osídľované pravekými zberačmi a lovcami, ako o tom svedčia doteraz získané ojedinelé nálezy kamenných štiepaných nástrojov. Povodia riek boli od praveku dôležitými komunikačnými cestami.  Ondavská dolina bola osídľovaná veľmi dávno. Podobne ako susediace dediny, aj Jedľovú založil šoltýs s poddanými podľa zákupného práva. Podľa dohody priviedol prvých valašských usadlíkov. Boli to Rusíni z Haličska. Prvá písomná zmienka z roku 1559, v archíve na Spišskej kapitule sa náchádza. "...fenyws alias Jedlowa(Jedľova...") Jadlovec (borievka obyčajná) - ihličnatý krík, neohrýzali ho kozy a lesná zver a tak tvoril na pasienkoch početné skupiny. Z jeho odolných kmeňov vyrábali sa ploty okolo obydlí. Z plodov sa vyrábajú liečivé maste, čaje a odvary. Známa je výroba liehovín - borovička. Borievky sa kedysi vykupovali a odvážali do blízke pálenice. Dnes sa v okolí vyskytuje už len ojedinele.
V 15. až 16. storočí sa postupne so súhlasom panstvazakladali nové osady na severovýchodnom Slovensku. Osídľovali ich Rusíni (Valachi, Olahi, Ruthéni) ako to uvádzajú dobové listiny a časom vytvoriliväčšinu súčasných obcí v podduklianskom regióne. Uchovali si svoje zvyky a obyčaje, osobitný spôsob života, odlišný od ostatných oblastí východného Slovenska. Slovenskú lexiku i miestopis obohatili mnohými novými slovami, názvami a typickými rusínskymi menami ako sú napríklad priezviská Džupin, Makara, Mihaľ.
V roku 1600 tu stálo šesť poddanských domov a dom šoltýsa. V obci bola drevená cerkov a mlyn. Sídlisko sa postupne zväčšovalo. V roku 1618 šoltýstvo s mlynom patrilo už trom domácnostiam.Miestnemu popovi patrili pozemky v rozsahu celej sedliackej usadlosti. Mlyn sa nachádzal pod dedinou v časti obce nazývanej Mlyniska-Derbasivňa. Mal vodný náhon a niekedy okolo roku 1850 pri veľkých povodniach ho voda zničila. Rabovanie a morové epidémie zapríčinili, že bezbranné dedinské obyvateľstvo chudobnelo, usadlosti pustli, zanikali, zväčšoval sa počet želiarov (17.-18. stor.).

Miestne názvy v obci Nižná Jedľová

1. Hrabniky
2. Berehy
3. Obšar
4. Ver Obšar
5. Chotárne
6. Pid Chotárnym
7. Pid Kružkom
8. Juhasiv potik
9. Rovenci
10. Nad Rovencami
11. Tova
12. Derbasova hruška
13. Šuťaky
14. Ver Šuťakiv
15. Vandova luka
16. Pid Klokičkom
17. Židova riň
18. Grun
19. Gilnici
20. Cerkouna zemľa
21. Liščinky
22. Pid Gilnici
23. Kolo Gilnic
24. Ver Gilnic
25. Zalomy
26. Nižni Zalomy
27. Vyšni Zalomy
28. Doliny
29. Na kliny
30. Pid Berezinky
31. Ver Berezinok
32. Ver Hrušečok
33. Červenyj bereh
34. Pid Červenyj bereh
35. Gu dubikom
36. Mlynyska
37. Derbasivňa
38. Nad hriady
39. Midži potičky
40. Pid ceholňom
41. Temivka
42. Za sadami
43. Na Panskyj bereh
44. Nad haťou
45. Piperečina
46. Krajcove
47. Nad Krajcovym
48. Hori verchom
49. Zahorody
50. Midži linijami
51. Adamiv potik
52. Kolo Adamovoho potoka
53. Kolo kapličky
54. Juhasiuky
55. Midzi potokami
56. Ver potoki
57. Kolo Jadlivčiny
58. Kostilnikiv potik
59. Bendivky
60. Nižni Plaziny
61. Vyšni Plaziny
62. Vypálená jadliučina
63. Rubana jadliučina
64. Ujkova
65. Pri Biľakovi
66. Šutiči luky
67. Jurova dolina
68. Za verchom
69. Nad bereziny
70. Nad varichovym
71. Kut
72. Hrickaňa
73. Nad Hrickaňom
74. Čelo
75. Midži Rohuli
76. Mitrova zemľa
77. Zvyska
78. Sivikova luka
79. Košariska
80. Za Rohuľkou
81. Stara Rohuľa
82. Pid Zakuťa
83. Ver staroj Rohuli
84. Moloda Rohuľa
85. Ver ščoba
86. Midži Ščašti
87. Čortove kačilko
88. Rohuľovyj potik
89. Oboči
90. Ver oboči
91. Pid Rohuľom
92. Dolinky
93. Drahy
94. Nad Pajkošom
95. Čtverti
96. Vyše Križovoj drahy
97. Na uzke
98. Lanciuka
99. Nad hlubokym
100. Hlubokyj potik
101. Nad Adamom
102. Rokyta
103. Nad Rokytom
104. Pidimky
105. Za dalnij potik
106. Lapajiuka
107. Vyše Rokyty
108. Nad Kostkaňom

Zoznam rodín v obci Nižná Jedľová k 1.8.2009 Č. domu priezvisko miestny názov poznámka  rodiny
1. Hreškova chata
2. Červeňákova do Magnusa
3. Derbasova
4. Džupinova z Hlubokoho
5. Artimova do Peleka neobývaná
6. Makarova do starosty
7. Jurinova do Adama
8. Makarova vyšňoho
9. Mihaľova Ksenina
10. Džupinova Paňkanina
11. Jurčo
12. Derco Mirošovľančina
13. Džupinova, Zribkova spid cerkvi
14. Košikova, Petraninova
15. Bobakova pravoslávna fara
16. Ondocskova do Cupaka
17. Feckova do Pajkoša
18. Račkova z hory
19. Červeňakova,Džupinová
20. Artimova do poštarky
21. Jadlovska Hanuština
22. Mihaľova Ksenina
23. Hrivňakova na cmorivňu
24. Mihaľova do Iľka
25. Mihaľova do Vanička
26. Mihaľova
27. Džupinova do Osifani
28. Džupinova obchodnička
29. Savkova
30. Dzijakova
31. Kupcova do Jurinišinych
32. Mňahončákova chata
33. Michalkova Zuština
34. Džupinova Bučkanina
35. Semančova do Oleksy
36. Račkova z doly
37. Červeňákova Račkanina
38. kultúrny dom
39. Dercova
40. Jurinova do Adama
  Úradné hodiny
  Pondelok nestránkový deň
  Utorok 14:00 - 15:30
  Streda 08:30 - 10:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok nestránkový deň

  Tel. číslo: +421 915 910 387
  E-mail: obecnjedlova@gmail.com

  Zaujímavé články o našej obci:

  Článok o obci:

  Napísali o nás

  E-mail: obecnjedlova@gmail.com

  Tel: +421 915 910 387

  Kalendár odvozu odpadu